God planlægning er realiserbar

Hos KOPL brænder vi for fysisk planlægning. Med høj faglighed, erfaring og forståelse tager vi ansvar og hjælper private bygherrer, pensionskasser og kommuner sikkert gennem komplekse plan- og udviklingsprocesser. Som projektledere bringer vi projekterne sikkert i mål - fra indledende analyse til afsluttende myndighedsbehandling.


Vi motiveres af at få planerne og processerne til at lykkes og har fokus på det endelige projekt. Kun gennem realiserede projekter udnyttes den fysiske planlægnings fulde potentiale. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere skaber vi realiserbare planer og projekter, der er med til at forme Danmark.


Hos KOPL yder vi rådgivning inden for projekt- og ejendomsudvikling. Vores rådgivning er altid med blik for areal- og planlægningsmæssige bindinger, og i en løbende dialog med såvel bygherre som kommune skitseres og fastlægges et fælles grundlag for den videre planlægning og detaljering af projektet. Vi er med hele vejen.

Værdiskabelse

gennem planlægning


Værdiskabelse handler ikke kun om byggeret. På Rødding Højskole arbejder vi med en lokalplan, der skal sætte de rette rammer for højskolens udviklingsmuligheder, mens det værdifulde kulturmiljø, der er af national betydning, og de bevaringsværdige bygninger sikres. Det skaber værdi for både højskole, kommune og lokalsamfund.

Hos KOPL leverer vi helhedsorienteret rådgivning inden for fysisk planlægning og ejendoms- og arealudvikling. God planlægning skaber værdi for både bygherre, kommune og samfund. Derfor gør vi os umage for at levere rådgivning og service af højeste kvalitet til vores kunder, der bl.a. omfatter kommuner og developere. Vores mål er at give mulighed for, at det enkelte projekts fulde potentiale kan udnyttes - til glæde og gavn for både bygherre, kommune og samfund.


Med kontorer i  Hørsholm, Køge og Aarhus er vi landsdækkende. Vi har bred erfaring inden for byudvikling og planlægning, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at høre mere om vores ydelser.

Kontekst og plan


KOPL er en sammentrækning af ordene kontekst og plan. Navnet beskriver således både vores primære arbejdsfelt og faglige metode og tilgang.


Grundige analyser af konteksten - både den fysiske,  planfaglige og samfundsmæssige - er udgangspunktet for vores arbejde. Indsigt, forberedelse og omhu er forudsætningen for vellykkede projekter og processer.


Hos KOPL har vi stor erfaring i udarbejdelse af bebyggelsesplaner som grundlag for lokalplaner. Gennem grundigt forarbejde sikrer vi os, at den foreslåede bebyggelse er realiserbar, hvilket giver tryghed for både bygherre og kommune.