God planlægning er realiserbar

Hos KOPL brænder vi for fysisk planlægning. Med høj faglighed, erfaring og forståelse tager vi ansvar og hjælper private bygherrer, pensionskasser og kommuner sikkert gennem komplekse plan- og udviklingsprocesser. Som projektledere bringer vi projekterne sikkert i mål - fra indledende analyse til afsluttende myndighedsbehandling.


Vi motiveres af at få planerne og processerne til at lykkes og har fokus på det endelige projekt. Kun gennem realiserede projekter udnyttes den fysiske planlægnings fulde potentiale. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere skaber vi realiserbare planer og projekter, der er med til at forme Danmark.


Hos KOPL yder vi rådgivning inden for projekt- og ejendomsudvikling. Vores rådgivning er altid med blik for areal- og planlægningsmæssige bindinger, og i en løbende dialog med såvel bygherre som kommune skitseres og fastlægges et fælles grundlag for den videre planlægning og detaljering af projektet. Vi er med hele vejen.


Værdiskabelse handler ikke kun om byggeret. På Rødding Højskole arbejder vi med en lokalplan, der skal sætte de rette rammer for højskolens udviklingsmuligheder, mens det værdifulde kulturmiljø, der er af national betydning, og de bevaringsværdige bygninger sikres. Det skaber værdi for både højskole, kommune og lokalsamfund.

Kontekst og plan


KOPL er en sammentrækning af ordene kontekst og plan. Navnet beskriver således både vores primære arbejdsfelt og faglige metode og tilgang.


Grundige analyser af konteksten - både den fysiske,  planfaglige og samfundsmæssige - er udgangspunktet for vores arbejde. Indsigt, forberedelse og omhu er forudsætningen for vellykkede projekter og processer.

Værdiskabelse

gennem planlægning


Hos KOPL leverer vi helhedsorienteret rådgivning inden for fysisk planlægning og ejendoms- og arealudvikling. God planlægning skaber værdi for både bygherre, kommune og samfund. Derfor gør vi os umage for at levere rådgivning og service af højeste kvalitet til vores kunder, der bl.a. omfatter kommuner og developere. Vores mål er at give mulighed for, at det enkelte projekts fulde potentiale kan udnyttes - til glæde og gavn for både bygherre, kommune og samfund.


Med kontorer i  Hørsholm, Køge og Aarhus er vi lands-dækkende. Vi har bred erfaring inden for byudvikling og planlægning, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at høre mere om vores ydelser.


Hos KOPL har vi stor erfaring i udarbejdelse af bebyggelsesplaner som grundlag for lokalplaner. Gennem grundigt forarbejde sikrer vi os, at den foreslåede bebyggelse er realiserbar, hvilket giver tryghed for både bygherre og kommune.

Vores hold

Anne Hinge

Byplankonsulent, partner


+45 6174 2261

ah@kopl.dk

Marie Fogh Christensen

Byplanlægger, cand.polyt.


+ 45 6174 2078

mfc@kopl.dk

Lærke Pihl Jørgensen

Byplankonsulent, partner


+45 6174 6159

lpj@kopl.dk

Frederik Arskov Nannestad

Bygherrerådgiver, partner


+45 28492935

fan@kopl.dk

Tobias Filskov Petersen

Naturforvalter, miljøvurdering


+ 45 6174 1453

tfp@kopl.dk

André Hundahl Esbersen

Byplanarkitekt, partner

DGNB-konsulent

+45 6174 0970

ae@kopl.dk

Nynne Jørgensen

Byplanlægger


+ 45 6174 0376

nj@kopl.dk

Firma


KOPL ApS

info@kopl.dk


CVR: 44027321

Bank: Ringkjøbing Landbobank

Forsikring: Tryg


Generelle forretningsbetingelser


Kontorer:


Baltic Kaj 1, 2.

4600 Køge


Agern Allé 5A
2970 Hørsholm


Paradisgade 6A, 2. lok. 2.2

8000 Aarhus C


Udsigten fra vores kontor i Aarhus. Her er vi en del af det kreative kontorfællesskab i Paradisgadeskole. Lokalerne tilhørte tidligere Arkitektskolen Aarhus.

Kursus


Hos KOPL har vi netop afholdt kurset "Styr på servitutterne" i samarbejde med Sune Porse Carlsen.


Nåede du ikke med på kurset, tilbyder vi at skræddersy kurset til din kommune eller organisation.


Kontakt Lærke Pihl Jørgensen på +45 6174 6159 eller lpj@kopl.dk for tilbud eller mere information.

Styr på servitutterne


Kurset giver dig en grundig introduktion til sammenhængen mellem servitutter og planlægning med fokus på servitutredegørelsen som arbejdsredskab.


Du får svar på:


  1. Hvorfor du skal tage stilling til servitutter,når du planlægger.
  2. Hvordan planloven regulerer servitutter.
  3. Hvilke servitutter du kan aflyse med en lokalplan, og hvad du stiller op med de andre.
  4. Hvad du skal overveje, før du aflyser servitutter.
  5. Hvad du skal bede om, når du får lavet en servitutredegørelse.
  6. Hvordan du påtegner og håndhæver servitutter.


Målgruppe

Kurset er for planlæggere, som har brug for at kende planlovens servitutregler - f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning. Kurset kan også være for byggesagsbehandlere, kommunale udbudsjurister og andre med interesse for servitutter og planlægning.