Kursus

Hos KOPL har vi netop afholdt kurset "Styr på servitutterne" i samarbejde med Sune Porse Carlsen.


Nåede du ikke med på kurset, tilbyder vi at skræddersy kurset til din kommune eller organisation.


Kontakt Lærke Pihl Jørgensen på +45 6174 6159 eller lpj@kopl.dk for tilbud eller mere information.

Styr på servitutterne


Kurset giver dig en grundig introduktion til sammenhængen mellem servitutter og planlægning med fokus på servitutredegørelsen som arbejdsredskab.


Du får svar på:


  1. Hvorfor du skal tage stilling til servitutter,når du planlægger.
  2. Hvordan planloven regulerer servitutter.
  3. Hvilke servitutter du kan aflyse med en lokalplan,og hvad du stiller op med de andre.
  4. Hvad du skal overveje, før du aflyser servitutter.
  5. Hvad du skal bede om, når du får lavet en servitutredegørelse.
  6. Hvordan du påtegner og håndhæver servitutter.


Målgruppe

Kurset er for planlæggere, som har brug for at kende planlovens servitutregler - f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning. Kurset kan også være for byggesagsbehandlere, kommunale udbudsjurister og andre med interesse for servitutter og planlægning.